Dr Usui

Dr Usui föddes i Japan 1865. Han kom tidigt i kontakt med Buddhas läror och imponerades av dennes önskan av att hjälpa andra människor. Buddha utvecklade efter sin upplysning många ovanliga metafysiska förmågor – en av dessa var att hela fysiska människor.

Usui började träna Zen-meditation för att finna ett sätt att nå sinnesfrid för att acceptera ödet, att leva i frid, för ett sant uppvaknande. Efter 3 års studier hade han inte uppnått detta och frågade Zen-läraren vad han behövde göra. Han fick till svar: Dö en gång.

Med detta svar: att ”dö”, för att uppnå andligt uppvaknande tyckte han att det var slut på hans liv och började fasta på berget Karuma. På den 21:a dagen kände han ”stöt” i centrum av hjärnan, som om han träffats av blixten och blev medvetslös. Det var skymning när han började vakna till igen och han kände sig uppfylld och pigg på ett sätt som han aldrig tidigare gjort. Den stöt som han kände var Reiki som fick hans kropp att ta emot Reiki och svara mot energin. Han kände sig som ett med universum och hans sökande efter ett sant uppvaknande var över.

På vägen nedför berget slog han i tån och instinktivt la han handen på tån, smärtan försvann och ett helande uppstod. Detta var början på Reiki, därefter har det hänt mycket som utvecklat denna lära.

Usui fortsatte under resten av sitt liv att resa runt i Japan och undervisa i Reiki.

Denna historia om hur Reiki återupptäcktes är fritt översatt från Hiroshi Doi:s bok, och är inte likalydande som den historia Mrs Takata lärde ut i väst.

Den västerländska Reiki – läran säger att han funnit det han letat efter i Indiska sutras och for iväg till Koriyamas heliga berg för att under 21 dagar fasta och meditera och praktisera de övningar som fanns beskrivna.

 När han kommit upp på berget lade han 21 stenar framför sig, för varje dag som gick kastade han bort en sten.  På den 21: a dagen tidigt på morgonen ställde han sig upp och såg ut mot den mörka horisonten och fick plötsligt se en ljuspunkt komma emot honom.  När han tittade in i ljuset såg han att det hade ett eget medvetande och kunde kommunicera med honom. Dr Usui fick veta att om han ville ha healingförmågan, måste han låta ljuset slå ned honom men att ljuset var så kraftfullt han riskerade att dö när det träffade honom.

 Dr Usui ansåg att förmågan att hela var så viktig att han var villig att ta risken. Ljusstrålen träffade honom mitt i pannan och slog honom medvetslös. Usui kände hur han lämnade sin kropp. Utanför kroppen fick han se bubblor av färg, som innehöll symboler. Han fick motta en initiering för varje symbol och fick samtidigt veta hur den skulle användas. Efter att ha mottagit denna healinginitiering kunde han lära ut Reiki healing till andra människor.