Reiki

Detta är en form av healing, energiarbete, som härstammar från Japan.

Dr Mikao Usui grundade denna arbetsform av ett naturligt sätt att hela sig samt ”höja” sin energi i kropp och psyke.

Det är en mycket enkel form av helande som alla kan lära sig, man behöver inte på något sätt vara upplyst eller troende, det funkar ändå!

Reiki balanserar energierna i ditt system och vitaliserar livskraften hos dig.

Under behandling reduceras stressnivån och du kan slappna av på ett djupare plan vilket ofta kan leda till att akuta smärtor lindras samt att du kan släppa taget om problem som finns i din värld!